ติดต่อเรา

  • Home
  • ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

  • ที่ตั้ง: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
             1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • อีเมล: elic@op.kmutnb.ac.th
  • โทรศัพท์: (66) 2555 2000 ต่อ 1121
  • โทรสาร: (66) 2587 4350

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ฝ่ายเลขาฯ
คุณขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล และคุณบุกเบิก แสงประทุม
โทร 02 555 2000 ต่อ 1121 หรือ 02 586 9010